• Företrädare

  10112

  Heléne Danielsson

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Social/omsorg/äldrevård, ersättare
  • Skola/utbild/barnomsorg, ordförande
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare
  • Partiavdelningsordförande