• Företrädare

    101091

    Nouhad Aychouh

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseledamot