• Företrädare

  101078

  Isac Gustafsson

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Miljö/bygg/teknik, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelseledamot