• Företrädare

  10106

  Jan Fjellstedt

  • Uppdrag

  • Arbetsmarknad, kommun, ledamot
  • Överförmyndarnämnd, vice ordf
  • Kommun-o landst.politiska rådet, adj.
  • Partiavdelningsstyrelse, ersättare