• Företrädare

  101050

  Jan Kollberg

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Miljö/bygg/teknik, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare
  • 1:e vice partiavdelningsordförande