• Företrädare

  100939

  Torgil Slatte

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, 1:e ersättare
  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Miljö/bygg/teknik, ledamot