• Företrädare

  100904

  Simon Diaz

  • Uppdrag

  • Regional/trafik/miljö, ledamot
  • Miljö/bygg/teknik, ledamot
  • Valnämnd, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelseledamot