• Företrädare

    100880

    Karl-Johan Kronström

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseledamot