• Företrädare

    100878

    Roxana Sepulveda Gonzalez

    • Uppdrag

    • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
    • Partiavdelningsstyrelseledamot