• Företrädare

    100739

    Sigrid Blomberg

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseersättare