• Företrädare

  100614

  Johan Paulsen

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • 2:e vice partidistriktsordförande
  • Partiavdelningsstyrelseledamot