• Företrädare

    100556

    Lennart Eriksson

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseledamot