• Företrädare

  100555

  Morgan Börjesson

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Patient/förtr.nämnd, ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Social/omsorg/äldrevård, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Fullmäktigeberedning, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelseledamot