• Företrädare

  100435

  Hedvig Åkesson

  • Uppdrag

  • Ersättare för riksdagsledamot
  • Regionfullmäktige, 1:e ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Skola/utbild/barnomsorg, vice ordf.
  • Demokratiberedning, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelseledamot
  • Förbundsstyrelsens AU, ledamot