• Företrädare

  100403

  Stefan Nilsson

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regionstyrelse, ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare
  • Partiavdelningsordförande