• Företrädare

  100398

  Henrik Östlund

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Övriga kommunala uppdrag, ordförande
  • Partiavdelningsstyrelseledamot