• Företrädare

    100305

    Solveig Lehmivaara

    • Uppdrag

    • Valnämnd, ledamot
    • Partiavdelningsstyrelseledamot