• Företrädare

    100282

    Gert Gotin

    • Uppdrag

    • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
    • Partiavdelningsstyrelseledamot