• Företrädare

  100237

  Max Fredriksson

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, 1:e ersättare
  • Valnämnd, vice ordf
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsordförande