• Företrädare

  100201

  Mathias Bengtsson

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Skola/utbild/barnomsorg, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare
  • 1:e vice partiavdelningsordförande