• Företrädare

  100195

  Sven-Erik Sahlén

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Regionstyrelse, ersättare
  • Regional/trafik/miljö, ersättare
  • Bolagsstyrelse, landst./region, v.ordf.
  • Gymnasie, ledamot
  • Partiavdelningsordförande