• Företrädare

    100153

    Kerstin Andersson

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ersättare
    • Social/omsorg/äldrevård, ledamot