• Företrädare

  100143

  Kaj-Mikael Petersson

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare
  • Miljö/bygg/teknik, ledamot
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelseledamot