• Företrädare

    100068

    Inna Gudeta

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ledamot
    • Partiavdelningsstyrelseledamot