• Företrädare

    100027

    Johanna Englund

    • Uppdrag

    • Stadsplan, ledamot
    • Övriga kommunala uppdrag, ersättare