• Företrädare

  Ebba Busch Thor

  Partiordförande

  Kontakta Ebba

 • Hej, jag heter Ebba Busch Thor och är partiledare för Kristdemokraterna!

  Jag kommer från Uppsala där jag har varit kommunalråd med ansvar för äldrepolitiken under åren 2010-2014. Jag är gift med Niklas och vi har en son och en dotter. Vi bor i ett hus utanför Uppsala tillsammans med boxertjejen Bella. För mig är det viktigt att politiken och samhället byggs underifrån. Familjen spelar en avgörande roll. Politikernas uppgift är stödja, inte styra familjen. Det är därför föräldrar och familjer själva ska få bestämma över hur de vill göra med barnomsorgen, föräldraledigheten och tiden med barnen. Vänsterregeringen har motsatt uppfattning. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen. Vill du vara med i den kampen? Här kan du bli medlem hos oss i Kristdemokraterna. .
  • Nyheter med koppling till mig

  • Skolan ska vara fredad från sexuella trakasserier

   Läs hela nyheten

  • Wallström en risk för Sveriges säkerhetspolitik

   På söndag inleds Folk och Försvars konferens i Sälen där svensk säkerhetspolitik diskuteras. De två viktigaste statsråden för svensk utrikes- och säkerhetspolitik, utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist, såväl som de...

   Läs hela nyheten
  • KD presenterar försvarspolitisk inriktning

   Idag presenterar Ebba Busch Thor och Mikael Oscarsson Kristdemokraternas försvarspolitiska linje.

   När nu alla partier har konstaterat att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas kan vi inte bara se problemen utan måste även ta ans...

   Läs hela nyheten
  • S gör familjens frihet till valfråga

   I en tid när den psykiska ohälsan och rotlöshet hos våra unga ökat måste varje politiskt förslag utgå från barnens bästa. Vi kristdemokrater vet att barn behöver tid med sina föräldrar. Samhällets uppgift är att stödja och ge goda förutsättningar ...

   Läs hela nyheten
  • Politikerna ska inte få styra över din amning

   Nyligen presenterade regeringens utredning om en modern föräldraförsäkring ett förslag till genomgående omoderna förändringar. Med några få undantag inskränker förslaget föräldrarnas möjligheter att själva bestämma hur man vill lägga upp sin föräl...

   Läs hela nyheten
  • Kristdemokraternas nyårslöfte: Vi vill kapa vårdköerna

   Under de tre år Stefan Löfven varit statsminister så har vården successivt försämrats. Vårdköerna har närmare fördubblats från cirka 37 000 personer år 2014 till dagens cirka 63 000 personer som väntat för länge på ett första specialistbesök. Det ...

   Läs hela nyheten
  • Stärk skyddet för Sveriges judar

   Det står idag – på ett tydligare sätt än på länge – en strid om vilka värderingar som ska gälla i vårt land och i vårt samhälle. En av de värderingar som i denna måste försvaras med kraft är friheten för var och en att ensam eller tillsammans med ...

   Läs hela nyheten
  • Wallströms ensidighet skadar svensk utrikespolitik

   I onsdags beslutade USA:s president Donald Trump under stor uppmärksamhet att uppdra åt sitt utrikesdepartement att se över möjligheten att flytta USA:s ambassad i Israel från Tel Aviv till Jerusalem.

   Tidigare presidenter har lovat samma sa...

   Läs hela nyheten
  • Tal av Ebba Busch Thor vid LSS-manifestationen

   Tack till RBU (Rörelsehindrade barn och unga) för att ni arrangerar den här viktiga manifestationen. Och tack till ER, alla ni som har tagit er hit idag för att ta ställning och säga ”#det räcker nu!”

   Vi är många som är här idag, me...

   Läs hela nyheten
  • S måste sluta slå sönder funktionshindrades liv

   Tänk dig att du får ett barn som har en svår funktionsnedsättning som är så allvarligt att det behöver vårdas dygnet runt, med några minuters mellanrum. Annars riskerar ditt barn att dö. Kanske har barnet syskon som du inte kan ge den uppmärksamhe...

   Läs hela nyheten
  • Uppdrag

  • Partiordförande
  • Partistyrelsens VU, ledamot