• Företrädare

  Adam F Laurén

  Kontakta Adam F

  • Uppdrag

  • Partiavdelningsstyrelseledamot, Mölndal
  • Valberedning, distrikt, ledamot, Västra Götaland västra
  • Distriktsstämmoombud, Mölndal
  • Kassör, partiavdelning, Mölndal
  • Valledare, partiavdelning, Mölndal
  • Registeransvarig, partiavdelning, Mölndal
  • Kommunfullmäktige, ledamot, Mölndal
  • Kommunfullmäktige, gruppledare, Mölndal
  • Kommunstyrelse, ledamot, Mölndal
  • Social/omsorg/äldrevård, ledamot, Mölndal
  • Miljö/bygg/teknik, ordförande, Mölndal
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare, Mölndal