• Företrädare

  Eric Dicksson

  Kontakta Eric

  • Uppdrag

  • Partidistriktsstyrelse, ledamot, Kalmar län
  • Partiavdelningsstyrelseledamot, Öland
  • Rikstingsombud, Kalmar län
  • Sekreterare, partiavdelningsstyrelse, Öland
  • Registeransvarig, partiavdelning, Öland
  • Regionfullmäktige, ledamot, Kalmar län
  • Regionstyrelse, ersättare, Kalmar län
  • Politisk sekr., region, Kalmar län
  • Patient/förtr.nämnd, vice ordf., Kalmar län
  • Kommunfullmäktige, ledamot, Öland
  • Kommunfullmäktige, gruppledare, Öland
  • Kommunstyrelse, ledamot, Öland
  • Social/omsorg/äldrevård, ledamot, Öland