• Företrädare

  Eric Dicksson

  Kontakta Eric

  • Uppdrag

  • Partidistriktsstyrelse, ledamot, Kalmar län
  • Partiavdelningsstyrelseledamot, Öland
  • Rikstingsombud, Kalmar län
  • Ersättare för distriktsstämmoombud, Öland
  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regionstyrelse, ersättare
  • Politisk sekr., region
  • Patient/förtr.nämnd, vice ordf.
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Social/omsorg/äldrevård, ledamot