• Företrädare

  Nils-Ingvar Graan

  Kontakta Nils-Ingvar

  • Uppdrag

  • Partiavdelningsordförande, Motala
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare, Östergötlands län
  • Rikstingsombud, Östergötlands län
  • Distriktsstämmoombud, Motala
  • Partifullmäktigeombud, ersättare, Östergötlands län
  • Valledare, partiavdelning, Motala
  • Studieorganisatör (LSO), Motala
  • Regionfullmäktige, ledamot, Östergötlands län
  • Kommunfullmäktige, ordförande, Motala
  • Övriga kommunala uppdrag, ordförande, Motala