• Företrädare

  Anders Ivarsson

  Kontakta Anders

  • Uppdrag

  • 1:e vice partiavdelningsordförande, Helsingborg
  • Revisor, distrikt, Skåne
  • Nomineringskommitté, ledamot, Helsingborg
  • Distriktsstämmoombud, Helsingborg
  • Revision, kommun, ledamot, Helsingborg