• Företrädare

  Per Lindström

  Kontakta Per

  • Uppdrag

  • Partiavdelningsordförande, Knivsta
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot, Uppsala län
  • Nomineringskommitté, ledamot, Uppsala län
  • Distriktsstämmoombud, Knivsta
  • Partifullmäktigeombud, ersättare, Uppsala län
  • Revision, landst./region, ledamot, Uppsala län
  • Kommunfullmäktige, ersättare, Knivsta
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot, Knivsta