• Företrädare

  Jeanette Lindh

  Kontakta Jeanette

  • Uppdrag

  • Partiavdelningsstyrelseersättare, Öland
  • Ersättare för distriktsstämmoombud, Öland
  • Regionfullmäktige, övriga ersättare, Kalmar län
  • Kommunfullmäktige, ersättare, Öland
  • Social/omsorg/äldrevård, ersättare, Öland
  • Överförmyndarnämnd, ersättare, Öland