• Företrädare

  Jeanette Lindh

  Kontakta Jeanette

  • Uppdrag

  • Partiavdelningsstyrelseersättare, Öland
  • Ersättare för distriktsstämmoombud, Öland
  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Social/omsorg/äldrevård, ersättare
  • Överförmyndarnämnd, ersättare