• Företrädare

  Gull-Britt Hellborg

  Kontakta Gull-Britt

  • Uppdrag

  • Partiavdelningsstyrelseledamot, Emmaboda
  • Valberedning, partiavd, ledamot, Emmaboda
  • Rikstingsombud, ersättare, Kalmar län
  • Regionfullmäktige, 1:e ersättare, Kalmar län
  • Kommunfullmäktige, ledamot, Emmaboda
  • Kommunfullmäktige, gruppledare, Emmaboda