• Företrädare

  Albert Safari

  Kontakta Albert

  • Uppdrag

  • 1:e vice partiavdelningsordförande, Bjurholm
  • Distriktsstämmoombud, Bjurholm
  • Kommunfullmäktige, ledamot, Bjurholm
  • Kommunstyrelse, ersättare, Bjurholm
  • Kultur/fritid, ersättare, Bjurholm