• Företrädare

  Bo Grafström

  Kontakta Bo

  • Uppdrag

  • Partiavdelningsordförande, Kramfors/Höga Kusten
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare, Västernorrlands län
  • Valberedning, partiavd, ledamot, Kramfors/Höga Kusten
  • Rikstingsombud, Västernorrlands län
  • Studieorganisatör (LSO), Kramfors/Höga Kusten
  • Regionfullmäktige, ledamot, Västernorrlands län
  • Regionstyrelse, ersättare, Västernorrlands län
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ersättare, Västernorrlands län
  • Kommunfullmäktige, ledamot, Kramfors/Höga Kusten
  • Kommunstyrelse, ledamot, Kramfors/Höga Kusten