• Företrädare

    Ann Hedberg Balkå

    Partistyrelsen, ersättare

    Kontakta Ann

    • Uppdrag

    • Partistyrelsen, ersättare
    • Partidistriktsstyrelse, ersättare, Stockholms län
    • Distriktsstämmoombud, Järfälla
    • Rikstingsombud, ersättare, Stockholms län
    • Kommunfullmäktige, ledamot, Järfälla