• Företrädare

  Linda Persson

  Kontakta Linda

  • Uppdrag

  • 1:e vice partiavdelningsordförande, Ängelholm
  • Partiavdelningens VU, ledamot, Ängelholm
  • Valberedning, distrikt, ledamot, Skåne
  • Rikstingsombud, Skåne
  • Distriktsstämmoombud, Ängelholm
  • Kommunfullmäktige, ledamot, Ängelholm
  • Kommunstyrelse, ledamot, Ängelholm