• Företrädare

    Martin Hallander

    • Uppdrag

    • Partistyrelsen, ledamot
    • Partidistriktsstyrelse, ersättare, Skåne
    • Ersättare för distriktsstämmoombud, Malmö