• Företrädare

  David Lega

  Kontakta David

  • Uppdrag

  • Partistyrelsen, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot, Göteborgs Stad
  • Partistyrelsens VU, ledamot
  • Förhandlare, landsting/region, Göteborgs Stad
  • Valberedning, partiavd, ledamot, Göteborg, Hisingen
  • Kommun-o landst.politiska rådet, ordf.
  • Ersättare för distriktsstämmoombud, Göteborg, Hisingen
  • Partifullmäktige, ledamot (för PS)
  • Kommunfullmäktige, ledamot, Göteborg, Hisingen
  • Kommunstyrelse, ledamot, Göteborg, Hisingen
  • Kommunalråd, Göteborg, Hisingen
  • Miljö/bygg/teknik, ordförande, Göteborg, Hisingen
  • Bolagsstyrelse, kommun, vice ordf., Göteborg, Hisingen