• Företrädare

  Henrik Thott

  Kontakta Henrik

  • Uppdrag

  • Ersättare för distriktsstämmoombud, Helsingborg
  • Regionfullmäktige, övriga ersättare, Skåne
  • Bolagsstyrelse, landst./region, ledamot, Skåne
  • Stadsplan, ledamot, Helsingborg