• Företrädare

  Jimmy Loord

  Kontakta Jimmy

  • Uppdrag

  • 1:e vice partiavdelningsordförande, Nybro
  • 2:e vice partidistriktsordförande, Kalmar län
  • Rikstingsombud, Kalmar län
  • Distriktsstämmoombud, Nybro
  • Partifullmäktigeombud, ersättare, Kalmar län
  • WEB-ansvarig, distrikt, Kalmar län
  • WEB-ansvarig, partiavdelning, Nybro
  • Regionfullmäktige, ledamot, Kalmar län
  • Kommunfullmäktige, ledamot, Nybro
  • Kommunfullmäktige, gruppledare, Nybro