• Företrädare

  Jimmy Loord

  Partiavdelningsordförande

  Kontakta Jimmy

  • Nyheter med koppling till mig

  • Kommunerna behöver hjälp att lyckas med SFI

   Många kommuner har svårt att erbjuda yrkesanpassad svenska för invandrare (SFI). Utbildningen anpassas inte efter elevernas kunskapsnivå. Det är dåligt för både individ och samhälle. Staten måste göra mer för att bistå kommunerna att lyckas med up...

   Läs hela nyheten
  • Uppdrag

  • Partiavdelningsordförande, Nybro
  • 2:e vice partidistriktsordförande, Kalmar län
  • Rikstingsombud, Kalmar län
  • Distriktsstämmoombud, Nybro
  • Partifullmäktigeombud, ersättare, Kalmar län
  • WEB-ansvarig, distrikt, Kalmar län
  • WEB-ansvarig, partiavdelning, Nybro
  • Riksdagsledamot
  • Regionstyrelse, ledamot, Kalmar län
  • Landstingsfullmäktige, ledamot, Kalmar län
  • Kommunfullmäktige, ledamot, Nybro
  • Kommunstyrelse, ledamot, Nybro
  • Social/omsorg/äldrevård, ordförande, Nybro
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot, Nybro