• Företrädare

    Margareta Mandelman Widborg

    Kontakta Margareta

    • Uppdrag

    • Partiavdelningsstyrelseledamot, Helsingborg
    • Distriktsstämmoombud, Helsingborg