• Företrädare

  Daniel Engelbrekt

  Kontakta Daniel

  • Uppdrag

  • Valberedning, partiavd, ledamot, Örkelljunga
  • Ersättare för distriktsstämmoombud, Örkelljunga
  • Kommunfullmäktige, ledamot, Örkelljunga