• Företrädare

    Carlåke Söderlind

    Kontakta Carlåke

    • Uppdrag

    • Revisor, partiavdelning, Kramfors/Höga Kusten
    • Revision, kommun, ledamot, Kramfors/Höga Kusten