• Företrädare

  Carlåke Söderlind

  Kontakta Carlåke

  • Uppdrag

  • Revisor, partiavdelning, Kramfors/Höga Kusten
  • Ersättare för distriktsstämmoombud, Kramfors/Höga Kusten
  • Revision, kommun, ledamot, Kramfors/Höga Kusten