• Företrädare

  Arnold Carlzon

  Kontakta Arnold

  • Uppdrag

  • Partiavdelningsstyrelseledamot, Värnamo
  • Nomineringskommitté, ordförande, Värnamo
  • Rikstingsombud, Jönköpings län
  • Distriktsstämmoombud, Värnamo
  • Bitr valledare, partilokalavdelning, Värnamo
  • Regionfullmäktige, ledamot, Jönköpings län
  • Kommunfullmäktige, ersättare, Jönköping