• Företrädare

  Erik Mårtensson

  Kontakta Erik

  • Uppdrag

  • Partiavdelningsstyrelseledamot, Höör
  • Nomineringskommitté, ordförande, Höör
  • Distriktsstämmoombud, Höör
  • Rikstingsombud, ersättare, Skåne
  • Bitr valledare, partilokalavdelning, Höör
  • Kommunfullmäktige, ledamot, Höör
  • Miljö/bygg/teknik, ledamot, Höör
  • Valnämnd, ledamot, Höör