• Företrädare

  Hampus Hagman

  Kontakta Hampus

  • Uppdrag

  • Partidistriktsordförande, Göteborgs Stad
  • Partiavdelningsstyrelseledamot, Göteborg, Hisingen
  • Rikstingsombud, Göteborgs Stad
  • Distriktsstämmoombud, Göteborg, Hisingen
  • Partifullmäktigeombud, Göteborgs Stad
  • Delegationsledare riksting, PD, Göteborgs Stad
  • Riksdagsledamot