• Företrädare

  Nina Åkesson Nylander

  Kontakta Nina

  • Uppdrag

  • Partiavdelningsordförande, Öland
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare, Kalmar län
  • Valberedning, distrikt, ordförande, Kalmar län
  • Nomineringskommitté, ledamot, Kalmar län
  • Distriktsstämmoombud, Öland
  • Rikstingsombud, ersättare, Kalmar län
  • Valledare, partiavdelning, Öland
  • WEB-ansvarig, partiavdelning, Öland
  • Regionfullmäktige, 1:e ersättare, Kalmar län
  • Kommunfullmäktige, ledamot, Öland
  • Kommunfullmäktige, gruppledare, Öland
  • Valnämnd, ledamot, Öland
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot, Öland