• Företrädare

  Roland Utbult

  Kontakta Roland

 • Riksdagsledamot (KD)
  Kulturutskottet
  roland.utbult@riksdagen.se
  Sveriges Riksdag, SE-100 12 Stockholm

  Jag är ledamot i riksdagens kulturutskott och Kristdemokraternas kultur- och idrottspolitiska talesperson.

  Mitt sociala engagemang är själva drivkraften i mitt riksdagsarbete. Det stämmer väl överens med grundläggande kristdemokratiska värderingar som t.ex. människolivets okränkbarhet, alla människors lika värde, solidaritet med svaga och utsatta. Jag driver också västsvenska frågor som fiskeripolitik, förbättrad havsmiljö och en levande kust.

  Som första ledamot någonsin sjöng jag i en debatt i Sveriges Riksdag. Du kan se Youtube-klippet med ”Elsas visa” här: https://www.youtube.com/watch?v=CMte5dRz53U

  Andra gången i en debatt sjöng jag en Cornelis Vreswijk-visa: https://www.youtube.com/watch?v=qKSI5y7JfIw

  Tredje (och fjärde) gången jag sjöng i en debatt var det sången ”Barn av saligheten”: https://www.youtube.com/watch?v=8_ItOb15M44&t=9s

  Läs mer om mig på min egen webbplats: http://www.utbult.se/

  Möt mig på Facebook: https://www.facebook.com/pages/Roland-Utbult/124683600889658?fref=ts

  Möt mig på Instagram: https://www.instagram.com/rolandutbult/

  Kontakta mig gärna: roland.utbult@riksdagen.se Tel. 0708-250683

  • Uppdrag

  • Partidistriktsstyrelse, ledamot, Västra Götaland västra
  • Partiavdelningsstyrelseersättare, Öckerö
  • Rikstingsombud, Västra Götaland västra
  • Distriktsstämmoombud, Öckerö
  • Riksdagsledamot