• Företrädare

  Sara Skyttedal

  Partistyrelsen, ledamot
  • Uppdrag

  • Partistyrelsen, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot, Östergötlands län
  • Partiavdelningsstyrelseledamot, Linköping
  • Rikstingsombud, Östergötlands län
  • Distriktsstämmoombud, Linköping
  • Partifullmäktige, ersättare (för PS)
  • Kommunfullmäktige, ledamot, Linköping
  • Kommunfullmäktige, gruppledare, Linköping