• Företrädare

  Sara Skyttedal

  Partistyrelsen, ledamot
  • Uppdrag

  • Partistyrelsen, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot, Östergötlands län
  • Partiavdelningsstyrelseledamot, Linköping
  • Rikstingsombud, Östergötlands län
  • Distriktsstämmoombud, Linköping
  • Kommunfullmäktige, gruppledare, Linköping
  • Kommunstyrelse, ledamot, Linköping
  • Kommunalråd, Linköping
  • Social/omsorg/äldrevård, vice ordf., Linköping
  • Stadsplan, ledamot, Linköping
  • Bolagsstyrelse, kommun, ersättare, Linköping
  • Demokratiberedning, ledamot, Linköping
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot, Linköping