• Företrädare

    Sara Skyttedal

    • Uppdrag

    • Partistyrelsen, ledamot
    • Partifullmäktige, ersättare (för PS)
    • Europaparlamentariker