• Företrädare

  Sara Skyttedal

  • Uppdrag

  • Partistyrelsen, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot, Östergötlands län
  • Partiavdelningsstyrelseledamot, Linköping
  • Distriktsstämmoombud, Linköping
  • Partifullmäktige, ersättare (för PS)
  • Kommunfullmäktige, ledamot, Linköping
  • Kommunfullmäktige, gruppledare, Linköping
  • Kommunstyrelse, vice ordf, Linköping
  • Kommunalråd, Linköping
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot, Linköping